Euryphara dubia_red_Puissant.jpg
Altres espècies
A més de les espècies ja tractades a les fitxes anteriors, hi ha altres cigales, cigalelles i brunzidores que han estat detectades recentment a Catalunya. Gradualment anirem elaborant les fitxes d'aquestes altres espècies.

 

A l'imatge de l'esquerra cigalella culprima, nova espècie per Catalunya identificada l'any 2018.