Distribució de les cigales a Catalunya

 

C

Conèixer la distribució de les espècies en el territori és fascinant i ens aporta molta informació de la seva biologia i ecologia. A més, és un pas previ fonamental per a poder emprendre estudis específics i per a avaluar l'estat de conservació de les poblacions. En el cas de les cigales, la seva distribució és força desconeguda a la major part del planeta. A Catalunya tot just n'estem començant la tasca.