Cicle biològic

El cicle biològic és la història vital d'un organisme des del seu naixement fins a l'edat adulta, quan té capacitat de reproduir-se. El cicle aquí representat és el de Cicada orni, un dels pocs que ha estat estudiat en detall, sobretot pel professor Michel Boulard, del Museu Nacional d'Història Natural de Paris. L'esquema que segueix s'ha dissenyat, en bona part, en base a la informació del seu llibre Vies et mémoires de cigales.