Tendències poblacionals de la cigala del pi

El gràfic mostra l'abundància relativa d'exúvies de Cicada orni en transsectes situats en pinedes de l'Alt Emporda (La Jonquera N=10 transsectes, Roses N=3), Baix Empordà (Colomers N= 5, Vilopriu N=6), La Selva (Blanes N=3) i Bages (Artés N=5). Dades inèdites de P. Pons i J.M. Bas.

S'observen variacions considerables entre anys, que tendeixen a coincidir entre zones. L'any 2019 ha estat un any força bo a l'Empordà però no a la resta de zones.

Cigala_del_pi_tendències.jpg

Mètode: Transsectes de 100m de longitud x 2m d'ample (un metre a cada costat del camí) on es recullen totes les exúvies detectades. Els transsectes es recorren durant la segona quinzena de juliol i es repeteixen un cop l'any. L'abundància relativa mostrada al gràfic representa al voltant d'un 10% del total de nimfes emergides aquell any (Peiris, 2019). Es mostren mitjanes i, per simplicitat del gràfic, s'han omès les barres d'error.