De moment, no disposem d'imatges de la seva exúvia.
Brunzidora cotonosa -Tibicina tomentosa
És una cigala que prefereix zones seques i càlides, i que és present en hàbitats oberts, no forestals. Les característiques generals del cos, coloració i patró de nerviacions de les ales la situen clarament dins el gènere Tibicina. L'espècie T. tomentosa es caracteritza pel patró de coloració del pronot (la part anterior dorsal del tòrax, just tocant al cap) on domina el taronja sobre el negrós, per la pilositat blanca que cobreix pronot i mesonot i perquè bona part de la nerviació de les ales anteriors és blanquinosa. La longitut del cos està al voltant de 26 mm. És també diagnòstic algun dels cants que emet, si el podem escoltar en bones condicions i comparar amb els enregistraments de cicadasong.eu.
 
A Catalunya, només la coneixem del Segrià, gràcies a les fotografies d'un exemplar, fetes per Ignasi Tejedor el juny de 2013.