Reproducció

 

Com passa també amb els ocells, els mascles de cigala són els que canten. En moltes espècies aquests són sedentaris, tot i que poden reunir-se per cantar formant corals de centenars d'individus. Les femelles es desplacen atretes pels cants nupcials. En apropar-se la femella, els mascles de bona part de les espècies emeten cants específics de festeig.


L'aparellament dura alguns minuts, durant els quals el mascle, situant-se al costat de la femella, la subjecta amb les potes, com es pot observar a les imatges (la superior: Tibicina quadrisignata; la inferior: Cicada orni). Un cop fecundada, la femella pondrà els ous en una planta, sovint en les mateixes espècies que serviran d'aliment a les nimfes. Amb el seu ovopositor injectarà fins a uns pocs centenars d'ous dins una tija o una escorça. Feina enllestida, mascles i femelles no trigaren gaire dies en morir. Els ous es desenvoluparan durant un període d'entre un i tres mesos, fins que en neixin les petites nimfes que recomençaran el cicle.