Efectes dels incendis

 

Algunes espècies de cigales, com Tettigettalna argentata (a la fotografia), Tibicina quadrisignata, Tibicina garricola o Lyristes plebejus es troben fàcilment en hàbitats cremats de forma recent. Cicada orni, en canvi, quan emergeix en un bosc cremat marxa per cercar capçades verdes.

En un article de la Universitat de Girona es demostra com l'incendi i la tala del bosc cremat afecten substancialment les poblacions de Cicada orni. L'estudi, fet a pinedes del municipi de Vilopriu (Baix Empordà), mostra com la quantitat de nimfes que van emergir el primer any després del foc va ser molt elevat, mentre que el segon any va ser molt baix, en comparació a un bosc no cremat. Això s'explica probablement perquè les arrels dels pins, principal aliment de les nimfes de cigala, encara contenen saba el primer any després del foc i la tala, però es degraden després i ja no serveixen com a aliment. Així, es creu que només les nimfes que puguin trobar arrels  de plantes rebrotadores que sobreviuen l'incendi, podran completar el seu desenvolupament el segon any després del foc. Aquest estudi descobreix un efecte retardat del foc i la tala sobre nimfes subterrànies, indicadores de la fauna que s'alimenta d'arrels. Pons P (2015) Delayed effects of fire and logging on cicada nymph abundance. Journal of Insect Conservation, 19: 601-606.

En aquesta línia, (under construction: se m'ha acabat el ciment ràpid!!!)

Tobella et al. 2018

Tobella et al. 2017