Cigalella europea occidental - Cicadetta petryi
Entre les cigales de mida més petita trobem les del gènere Cicadetta, que al sud de França presenta tres espècies pràcticament indistingibles per la seva morfologia: C.  petryi, que ha estat localitzada a Catalunya, i C. cerdaniensis, i C. brevipennis que encara no ho han estat. El cos és negre i taronja i el patró de nervicions de les ales permet separar-les amb seguretat d'altres gèneres de cigales de petita mida, com són Tettigettalna i Tettigettula. El cant de C. petryi permet separa-la correctament de C. cerdaniensis. Es tracta d'una cimbalització d'intensitat reduïda, poc audible a gaire distància, cosa que les fa passar més desapercebudes.
Cicadetta petryi es pot trobar en hàbitats bastant diversos. A Catalunya només se l'ha identificat amb seguretat al Priorat i a l'Alt Empordà però probablement és present a d'altres comarques.
Les fotografies corresponen a exemplars de Cicadetta sp. de l'Anoia i el Vallès Oriental. A la fotografia de la dreta, el to verdós que s'observa a ales, potes i dors indica que és un exemplar acabat de mudar després d'emergir del sòl.