Com reconèixer les espècies de cigales?

 

Diferenciar les espècies de cigales requereix una certa experiència.

 

El cant és el millor caràcter si les podem enregistrar i després comparar el patró del cant amb una guia de cants, com la que trobem a Songs of European singing cicadas. Encara és més pràctic si podem portar gravacions confirmades al camp (per exemple en un mòbil o un mp3) i comparar-les amb allò que estem escoltant. Les espècies de mida gran són, en general, fàcils de sentir i de reconèixer. Les més petites emeten cants més aguts i menys intensos que són poc audibles per a algunes persones.

 

Pel que fa a caràcters externs, les espècies grans i mitjanes (Cicada orni, Lyristes plebejus, Cicadatra atra, Tibicina spp.) es poden reconèixer relativament bé si tenim l'exemplar a la mà o a través de fotografies de qualitat. Els caràcters utilitzats per això són la mida, forma i color del cos, les nerviacions i les taques de les ales. Amb les espècies més petites, com Tettigettalna spp. i Cicadetta spp. es pot arribar fins a gènere però algunes espècies són pràcticament idèntiques per morfologia (cal reconèxer-les pel cant o mitjançant estudis moleculars). e

 

Existeix una clau de classificació en francès, elaborada per l'Observatoire Naturaliste des Ecosystèmes Méditerranéens (ONEM) per a les espècies de cigales de França, que inclou la major part de les que es coneixen actualment a Catalunya. Aquesta clau es pot descarregar en pdf al web de l'ONEM.

 

Les exúvies també permeten conèixer els gèneres de cigales presents a un lloc, encara que no les espècies concretes (a excepció de Lyristes i Cicadatra, que presenten una única espècie a la Península Ibèrica). A les fitxes d'espècies de cicada.cat trobaràs fotografies i descripcions, tant d'exúvies com d'adults.