Vols aportar informació?

 

 

Les dades aportades per persones com tú són fonamentals per millorar el coneixement que tenim de les cigales a Catalunya i, concretament, per conèixer amb major detall la distribució de les espècies. Hi ha dues formes de col·laborar:

 

(1) Reconec l'espècie o el gènere amb seguretat, conec la localitat precisa i la data: aleshores el més útil és entrar la dada a la plataforma ornitho.cat a la que cicada.cat hi està associada. Per fer això cal estar-hi registrat o registrar-s'hi de nou. Orniho.cat a més de l'entrada de dades, permet entrar-hi fotos i gravacions d'audio, consultar les dades, generar mapes, etc.

 

(2) Em falta alguna de les dades del pas 1 (o bé no vull haver d'entrar aquestes dades a ornitho.cat): alehores puc contactar amb cicada.cat i enviar-los la informació. Aquesta podrà contribuïr, per exemple, als mapes comarcals.

 

(1)

En qualsevol cas, per a que les observacions de cigales siguin útils és important anotar:

  • Data

  • Municipi i localitat

  • Coordenades (si és possible, molts mòbils ho permeten)

  • Hàbitat (per exemple: pineda de pi blanc)

  • Evidència de l'espècie: una foto no acostuma a ser suficient, és millor enregistrar un audio o un video del cant de 10-20 segons. Si es tracta d'exúvies o individus morts millor recollir-los (les exúvies es conserven en sec, els adults en alcohol de 70º).